Keywords

Latest topics

» Chuyển Host upload ảnh
by dang02315 Fri Sep 02, 2016 12:32 am

» [ AUTO 2U ] PHIÊN BẢN 2.5.3 ( MỚI NHẤT )
by ngothithuyva Mon Sep 14, 2015 9:14 am

» [ AUTO 2U ] PHẦN MỀM BN2U - AUTO 2U MỚI NHẤT
by Xop Paseo Wed Sep 09, 2015 9:58 am

» [ AUTO 2U ] PHIÊN BẢN 2.5.2-NGÀY 24/10/2014
by chebienk5a Tue Sep 08, 2015 9:52 pm

» [ AUTO ] Tự nhảy game 2U
by chebienk5a Tue Sep 08, 2015 7:36 pm

» [ Bách chiến vô song 2 ] Cách đi phó bản ma giáo đàn 6-7 boss
by Admiin Mon Aug 24, 2015 5:40 pm

» [ LIST KEY 2U ] NGÀY 29/6/2015 PHIÊN BẢN 2.5.2 Trở Lên
by Pé Pun Sun Aug 23, 2015 5:01 pm

» [ AUTO 2U ] Demo auto up thân mật pet ver 1.0
by steven.gia119 Sun Aug 16, 2015 8:11 pm

» [ KEY Bảng Vàng ] NGÀY 05/03/2015 - ( Lần 3 )
by steven.gia119 Sun Aug 16, 2015 8:10 pm

» [ LIST KEY 2U ] NGÀY 24/10/2014 PHIÊN BẢN 2.5.1 Trở Lên
by chepchep800 Fri Aug 07, 2015 12:14 pm

» [ LIST KEY 2U ] NGÀY 18/2/2015 PHIÊN BẢN 2.5.2 Trở Lên
by chepchep800 Thu Aug 06, 2015 9:28 pm

» [ AUTO 2U ] Auto UP EXP UP vũ đạo Ver 2.5.3
by akikaneko Mon Jul 13, 2015 8:03 pm

» [ AUTO 2U ] PHIÊN BẢN 2.5.1 - NGÀY 15/9/2014
by ohellobeyeu Mon Jul 06, 2015 9:32 pm

» [ AUTO 2U ] UPDATE AUTO MỚI
by Admiin Sun Jul 05, 2015 4:35 pm

» Công thức ép chậu Khu vườn trên mây
by khanhkute Sat Jul 04, 2015 2:57 pm

» [ AUTO 2U ] BÀI VIẾT HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP
by Admiin Thu Jul 02, 2015 9:27 am

» [ KEY Bảng Vàng ] NGÀY 06/02/2015 - ( Lần 1 )
by boysocket Sun Jun 28, 2015 12:43 am

» [ AUTO 2U ] Auto UP Like ( đơn ) Ver 2.5.3
by khoianh897 Fri Jun 26, 2015 4:04 pm

» [ AUTO 2U ] Tool tra đáp án bảng vàng trong 2u
by khoianh897 Fri Jun 26, 2015 3:53 pm

» [ AUTO 2U ] Auto UP Rung động Ver 2.5.3
by khoianh897 Fri Jun 26, 2015 3:38 pm

» [ AUTO ] Post EXP Nhà máy 1 Boom online
by OniChannn Wed Jun 24, 2015 12:54 pm


[ HTML ] InDex Đẹp ~ Nhẹ nhàng

Share
avatar
Admiin
NGƯỜI ĐẸP TRAI NHẤT
NGƯỜI ĐẸP TRAI NHẤT

Posts Posts : 786
Points Points : 93568226
Thanked Thanked : 72
Tham Gia Tham Gia : 01/10/2010
Tuổi Tuổi : 25
Đến từ Đến từ : Nghệ An
Tình trạng Tình trạng : Độc thân

  
 :

[ HTML ] InDex Đẹp ~ Nhẹ nhàng

Bài gửi by Admiin on Mon Feb 25, 2013 7:03 pm

DEMO: [You must be registered and logged in to see this link.]
Ưu điểm : Chạy xong rồi Load nhanh ! khá đẹp
Nhược điểm : Nếu để ảnh nặng load lâu !

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<head>

<script>
var txt="--[You must be registered and logged in to see this link.] [F]orum - Where are family";
var espera=300;
var refresco=null;
function rotulo_title() {
document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);
refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);
}
rotulo_title();
</script>
<link rel="icon" href="http://img.forum.zing.vn/zingforum/uploads/1236240149_nttv.gif" type="ktc" />

<meta name="keywords" content="C2K45">

<meta name="description" content="Pro"><meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">

<style type="text/css">

   html {

      overflow: hidden;

   }

   body {

      margin: 0px;

      padding: 0px;

      background: #000;

      width: 100%;

      height: 100%;

   }

   #imageFlow {

      position: absolute;

      width: 100%;

      height: 80%;

      left: 0%;

      top: 10%;

      background: #000;

   }

   #imageFlow .diapo {

      position: absolute;

      left: -1000px;

      cursor: pointer;

      -ms-interpolation-mode: nearest-neighbor;

   }

   #imageFlow .link {

      border: dotted #fff 1px;

      margin-left: -1px;

      margin-bottom: -1px;

   }

   #imageFlow .bank {

      visibility: hidden;

   }

   #imageFlow .top {

      position: absolute;

      width: 100%;

      height: 40%;

      background: #181818;

   }

   #imageFlow .text {

      position: absolute;

      left: 0px;

      width: 100%;

      bottom: 16%;

      text-align: center;

      color: #FFF;

      font-family: verdana, arial, Helvetica, sans-serif;

      z-index: 1000;

   }

   #imageFlow .title {

      font-size: 0.9em;

      font-weight: bold;

   }

   #imageFlow .legend {

      font-size: 0.8em;

   }

   #imageFlow .scrollbar {

      position: absolute;

      left: 10%;

      bottom: 10%;

      width: 80%;

      height: 16px;

      z-index: 1000;

   }

   #imageFlow .track {

      position: absolute;

      left: 1%;

      width: 98%;

      height: 16px;

      filter: alpha(opacity=30);

      opacity: 0.3;

   }

   #imageFlow .arrow-left {

      position: absolute;

   }

   #imageFlow .arrow-right {

      position: absolute;

      right: 0px;

   }

   #imageFlow .bar {

      position: absolute;

      height: 16px;

      left: 25px;

   }

</style><script type="text/javascript">var imf = function () {

   var lf = 0;

   var instances = [];

   function getElementsByClass (object, tag, className) {

      var o = object.getElementsByTagName(tag);

      for ( var i = 0, n = o.length, ret = []; i < n; i++)

         if (o[i].className == className) ret.push(o[i]);

      if (ret.length == 1) ret = ret[0];

      return ret;

   }

   function addEvent (o, e, f) {

      if (window.addEventListener) o.addEventListener(e, f, false);

      else if (window.attachEvent) r = o.attachEvent('on' + e, f);

   }

   function createReflexion (cont, img) {

      var flx = false;

      if (document.createElement("canvas").getContext) {

         flx = document.createElement("canvas");

         flx.width = img.width;

         flx.height = img.height;

         var context = flx.getContext("2d");

         context.translate(0, img.height);

         context.scale(1, -1);

         context.drawImage(img, 0, 0, img.width, img.height);

         context.globalCompositeOperation = "destination-out";

         var gradient = context.createLinearGradient(0, 0, 0, img.height * 2);

         gradient.addColorStop(1, "rgba(255, 255, 255, 0)");

         gradient.addColorStop(0, "rgba(255, 255, 255, 1)");

         context.fillStyle = gradient;

         context.fillRect(0, 0, img.width, img.height * 2);

      } else {

         /* ---- DXImageTransform ---- */

         flx    = document.createElement('img');

         flx.src = img.src;

         flx.style.filter = 'flipv progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(' +

                           'opacity=50, style=1, finishOpacity=0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy=' +

                       (img.height * .25) + ')';

      }

      /* ---- insert Reflexion ---- */

      flx.style.position = 'absolute';

      flx.style.left    = '-1000px';

      cont.appendChild(flx);

      return flx;

   }

   /* //////////// ==== ImageFlow Constructor ==== //////////// */

   function ImageFlow(oCont, size, zoom, border) {

      this.diapos    = [];

      this.scr        = false;

      this.size      = size;

      this.zoom      = zoom;

      this.bdw        = border;

      this.oCont      = oCont;

      this.oc        = document.getElementById(oCont);

      this.scrollbar  = getElementsByClass(this.oc,  'div', 'scrollbar');

      this.text      = getElementsByClass(this.oc,  'div', 'text');

      this.title      = getElementsByClass(this.text, 'div', 'title');

      this.legend    = getElementsByClass(this.text, 'div', 'legend');

      this.bar        = getElementsByClass(this.oc,  'img', 'bar');

      this.arL        = getElementsByClass(this.oc,  'img', 'arrow-left');

      this.arR        = getElementsByClass(this.oc,  'img', 'arrow-right');

      this.bw        = this.bar.width;

      this.alw        = this.arL.width - 5;

      this.arw        = this.arR.width - 5;

      this.bar.parent = this.oc.parent  = this;

      this.arL.parent = this.arR.parent = this;

      this.view      = this.back      = -1;

      this.resize();

      this.oc.onselectstart = function () { return false; }

      /* ---- create images ---- */

      var img  = getElementsByClass(this.oc, 'div', 'bank').getElementsByTagName('a');

      this.NF = img.length;

      for (var i = 0, o; o = img[i]; i++) {

         this.diapos[i] = new Diapo(this, i,

                              o.rel,

                              o.title || '- ' + i + ' -',

                              o.innerHTML || o.rel,

                              o.href || '',

                              o.target || '_self'

         );

      }

      /* ==== add mouse wheel events ==== */

      if (window.addEventListener)

         this.oc.addEventListener('DOMMouseScroll', function(e) {

            this.parent.scroll(-e.detail);

         }, false);

      else this.oc.onmousewheel = function () {

         this.parent.scroll(event.wheelDelta);

      }

      /* ==== scrollbar drag N drop ==== */

      this.bar.onmousedown = function (e) {

         if (!e) e = window.event;

         var scl = e.screenX - this.offsetLeft;

         var self = this.parent;

         /* ---- move bar ---- */

         this.parent.oc.onmousemove = function (e) {

            if (!e) e = window.event;

            self.bar.style.left = Math.round(Math.min((self.ws - self.arw - self.bw), Math.max(self.alw, e.screenX - scl))) + 'px';

            self.view = Math.round(((e.screenX - scl) ) / (self.ws - self.alw - self.arw - self.bw) * self.NF);

            if (self.view != self.back) self.calc();

            return false;

         }

         /* ---- release scrollbar ---- */

         this.parent.oc.onmouseup = function (e) {

            self.oc.onmousemove = null;

            return false;

         }

         return false;

      }

      /* ==== right arrow ==== */

      this.arR.onclick = this.arR.ondblclick = function () {

         if (this.parent.view < this.parent.NF - 1)

            this.parent.calc(1);

      }

      /* ==== Left arrow ==== */

      this.arL.onclick = this.arL.ondblclick = function () {

         if (this.parent.view > 0)

            this.parent.calc(-1);

      }

   }

   /* //////////// ==== ImageFlow prototype ==== //////////// */

   ImageFlow.prototype = {

      /* ==== targets ==== */

      calc : function (inc) {

         if (inc) this.view += inc;

         var tw = 0;

         var lw = 0;

         var o = this.diapos[this.view];

         if (o && o.loaded) {

            /* ---- reset ---- */

            var ob = this.diapos[this.back];

            if (ob && ob != o) {

               ob.img.className = 'diapo';

               ob.z1 = 1;

            }

            /* ---- update legend ---- */

            this.title.replaceChild(document.createTextNode(o.title), this.title.firstChild);

            this.legend.replaceChild(document.createTextNode(o.text), this.legend.firstChild);

            /* ---- update hyperlink ---- */

            if (o.url) {

               o.img.className = 'diapo link';

               window.status = 'hyperlink: ' + o.url;

            } else {

               o.img.className = 'diapo';

               window.status = '';

            }

            /* ---- calculate target sizes & positions ---- */

            o.w1 = Math.min(o.iw, this.wh * .5) * o.z1;

            var x0 = o.x1 = (this.wh * .5) - (o.w1 * .5);

            var x = x0 + o.w1 + this.bdw;

            for (var i = this.view + 1, o; o = this.diapos[i]; i++) {

               if (o.loaded) {

                  o.x1 = x;

                  o.w1 = (this.ht / o.r) * this.size;

                  x  += o.w1 + this.bdw;

                  tw  += o.w1 + this.bdw;

               }

            }

            x = x0 - this.bdw;

            for (var i = this.view - 1, o; o = this.diapos[i]; i--) {

               if (o.loaded) {

                  o.w1 = (this.ht / o.r) * this.size;

                  o.x1 = x - o.w1;

                  x  -= o.w1 + this.bdw;

                  tw  += o.w1 + this.bdw;

                  lw  += o.w1 + this.bdw;

               }

            }

            /* ---- move scrollbar ---- */

            if (!this.scr && tw) {

               var r = (this.ws - this.alw - this.arw - this.bw) / tw;

               this.bar.style.left = Math.round(this.alw + lw * r) + 'px';

            }

            /* ---- save preview view ---- */

            this.back = this.view;

         }

      },

      /* ==== mousewheel scrolling ==== */

      scroll : function (sc) {

         if (sc < 0) {

            if (this.view < this.NF - 1) this.calc(1);

         } else {

            if (this.view > 0) this.calc(-1);

         }

      },

      /* ==== resize  ==== */

      resize : function () {

         this.wh = this.oc.clientWidth;

         this.ht = this.oc.clientHeight;

         this.ws = this.scrollbar.offsetWidth;

         this.calc();

         this.run(true);

      },

      /* ==== move all images  ==== */

      run : function (res) {

         var i = this.NF;

         while (i--) this.diapos[i].move(res);

      }

   }

   /* //////////// ==== Diapo Constructor ==== //////////// */

   Diapo = function (parent, N, src, title, text, url, target) {

      this.parent        = parent;

      this.loaded        = false;

      this.title        = title;

      this.text          = text;

      this.url          = url;

      this.target        = target;

      this.N            = N;

      this.img          = document.createElement('img');

      this.img.src      = src;

      this.img.parent    = this;

      this.img.className = 'diapo';

      this.x0            = this.parent.oc.clientWidth;

      this.x1            = this.x0;

      this.w0            = 0;

      this.w1            = 0;

      this.z1            = 1;

      this.img.parent    = this;

      this.img.onclick  = function() { this.parent.click(); }

      this.parent.oc.appendChild(this.img);

      /* ---- display external link ---- */

      if (url) {

         this.img.onmouseover = function () { this.className = 'diapo link';   }

         this.img.onmouseout  = function () { this.className = 'diapo'; }

      }

   }

   /* //////////// ==== Diapo prototype ==== //////////// */

   Diapo.prototype = {

      /* ==== HTML rendering ==== */

      move : function (res) {

         if (this.loaded) {

            var sx = this.x1 - this.x0;

            var sw = this.w1 - this.w0;

            if (Math.abs(sx) > 2 || Math.abs(sw) > 2 || res) {

               /* ---- paint only when moving ---- */

               this.x0 += sx * .1;

               this.w0 += sw * .1;

               if (this.x0 < this.parent.wh && this.x0 + this.w0 > 0) {

                  /* ---- paint only visible images ---- */

                  this.visible = true;

                  var o = this.img.style;

                  var h = this.w0 * this.r;

                  /* ---- diapo ---- */

                  o.left  = Math.round(this.x0) + 'px';

                  o.bottom = Math.floor(this.parent.ht * .25) + 'px';

                  o.width  = Math.round(this.w0) + 'px';

                  o.height = Math.round(h) + 'px';

                  /* ---- reflexion ---- */

                  if (this.flx) {

                     var o = this.flx.style;

                     o.left  = Math.round(this.x0) + 'px';

                     o.top    = Math.ceil(this.parent.ht * .75 + 1) + 'px';

                     o.width  = Math.round(this.w0) + 'px';

                     o.height = Math.round(h) + 'px';

                  }

               } else {

                  /* ---- disable invisible images ---- */

                  if (this.visible) {

                     this.visible = false;

                     this.img.style.width = '0px';

                     if (this.flx) this.flx.style.width = '0px';

                  }

               }

            }

         } else {

            /* ==== image onload ==== */

            if (this.img.complete && this.img.width) {

               /* ---- get size image ---- */

               this.iw    = this.img.width;

               this.ih    = this.img.height;

               this.r      = this.ih / this.iw;

               this.loaded = true;

               /* ---- create reflexion ---- */

               this.flx    = createReflexion(this.parent.oc, this.img);

               if (this.parent.view < 0) this.parent.view = this.N;

               this.parent.calc();

            }

         }

      },

      /* ==== diapo onclick ==== */

      click : function () {

         if (this.parent.view == this.N) {

            /* ---- click on zoomed diapo ---- */

            if (this.url) {

               /* ---- open hyperlink ---- */

               window.open(this.url, this.target);

            } else {

               /* ---- zoom in/out ---- */

               this.z1 = this.z1 == 1 ? this.parent.zoom : 1;

               this.parent.calc();

            }

         } else {

            /* ---- select diapo ---- */

            this.parent.view = this.N;

            this.parent.calc();

         }

         return false;

      }

   }

   /* //////////// ==== public methods ==== //////////// */

   return {

      /* ==== initialize script ==== */

      create : function (div, size, zoom, border) {

         /* ---- instanciate imageFlow ---- */

         var load = function () {

            var loaded = false;

            var i = instances.length;

            while (i--) if (instances[i].oCont == div) loaded = true;

            if (!loaded) {

               /* ---- push new imageFlow instance ---- */

               instances.push(

                  new ImageFlow(div, size, zoom, border)

               );

               /* ---- init script (once) ---- */

               if (!imf.initialized) {

                  imf.initialized = true;

                  /* ---- window resize event ---- */

                  addEvent(window, 'resize', function () {

                     var i = instances.length;

                     while (i--) instances[i].resize();

                  });

                  /* ---- stop drag N drop ---- */

                  addEvent(document.getElementById(div), 'mouseout', function (e) {

                     if (!e) e = window.event;

                     var tg = e.relatedTarget || e.toElement;

                     if (tg && tg.tagName == 'HTML') {

                        var i = instances.length;

                        while (i--) instances[i].oc.onmousemove = null;

                     }

                     return false;

                  });

                  /* ---- set interval loop ---- */

                  setInterval(function () {

                     var i = instances.length;

                     while (i--) instances[i].run();

                  }, 16);

               }

            }

         }

         /* ---- window onload event ---- */

         addEvent(window, 'load', function () { load(); });

      }

   }

}();/* ==== create imageFlow ==== */

//          div ID    , size, zoom, border

imf.create("imageFlow", 0.15, 1.5, 10);

</script></head><body>

   <div id="imageFlow">

      <div class="top">

<OBJECT id="logo" height=200 width=100% classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000>

<PARAM name=SRC value="./.swf">

<PARAM name=wmode value="transparent">

<PARAM name=menu value=false>

</OBJECT></div>

      <div class="bank">         <a rel="https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/524564_356542017793333_1981076108_n.jpg" title="Hân Và Hiền Tự sướng ^_^" href="http://c2k45.forumvi.com/forum.htm">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a>

         <a rel="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/17679_356539734460228_1003601701_n.jpg" title="20/11 Tại nhà thầy Quang " href="http://c2k45.forumvi.com/index.htm">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a>

<a rel="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/563541_356539757793559_327870806_n.jpg" title="Thực ăn Vịt Sống :)" href="http://c2k45.forumvi.com/index.htm">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a>

<a rel="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/285367_356539827793552_1583386725_n.jpg" title="AE tự sướng :P" href="http://c2k45.forumvi.com/index.htm">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a>

<a rel="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/64153_356539844460217_1199992859_n.jpg" title="Nga Và Đức Anh" href="http://c2k45.forumvi.com/index.htm">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a>

<a rel="https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/733922_356539901126878_147551574_n.jpg" title="Tập thể lớp C2K45 ( Thiếu )" href="http://c2k45.forumvi.com/index.htm">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a>

<a rel="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/526133_356540007793534_808760942_n.jpg" title="Mấy mẹ C2 Lắm chiêu !" href="http://c2k45.forumvi.com/index.htm">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a>

<a rel="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/164460_356540057793529_780584730_n.jpg" title="Hội bạn đi chơi Noel " href="http://c2k45.forumvi.com/index.htm">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a><a rel="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/522556_356540071126861_1798209083_n.jpg" title="Tranh Thủ =))" href="http://c2k45.forumvi.com/forum">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a>

<a rel="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/295625_356540124460189_1731228182_n.jpg" title="Đi cưới cô Tuyết !" href="http://c2k45.forumvi.com/index.htm">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a>

<a rel="https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/734466_356540177793517_2096942463_n.jpg" title="Tiết học cuối cùng !" href="http://c2k45.forumvi.com/index.htm">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a>

<a rel="https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/11383_356540204460181_1606184460_n.jpg" title="Chụp vs Thầy Hải :O" href="http://c2k45.forumvi.com/index.htm">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a>

<a rel="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/484976_356540241126844_153488332_n.jpg" title="Đến hồ tôm thầy Truyền :)" href="http://c2k45.forumvi.com/index.htm">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a>

<a rel="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/549262_356540317793503_1433892108_n.jpg" title="Bày muuw tính kế :$" href="http://c2k45.forumvi.com/index.htm">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a>

<a rel="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/312361_356540351126833_604458642_n.jpg" title="Liên hoan đêy =))" href="http://c2k45.forumvi.com/index.htm">Vui lòng click vào ảnh để vào forum</a>

         

      </div>      <div class="text">

         <div class="title">Loading</div>

         <div class="legend">Please wait...</div>

      </div>

      <div class="scrollbar">

         <img class="track" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="">

         <img class="arrow-left" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="">         <img class="arrow-right" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="">         <img class="bar" src="http://i73.servimg.com/u/f73/16/14/69/31/23412.png" alt="">

      </div>

   </div>

</body>

<script type="text/javascript">

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");

document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));

</script>

<script type="text/javascript">

var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3261873-3");

pageTracker._trackPageview();

</script>


<object width="0" height="0"><param name="movie" value="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8yMi9iLzEvInagaMEYjExMzQxZmFhZWUzOWE0MmMzMjBkMzJlMjdlOWI5OTEdUngWeBXAzfEZ1dGFyaSBOWeByBLaW1vInagaMEY2hpfE5o4WeBqhYyBLaMO0WeBmmUsICgTOG7nWl8MXwy" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8yMi9iLzEvInagaMEYjExMzQxZmFhZWUzOWE0MmMzMjBkMzJlMjdlOWI5OTEdUngWeBXAzfEZ1dGFyaSBOWeByBLaW1vInagaMEY2hpfE5o4WeBqhYyBLaMO0WeBmmUsICgTOG7nWl8MXwy" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"></a>

    Hôm nay: Sun Nov 18, 2018 6:25 am