Keywords

Latest topics

» Chuyển Host upload ảnh
by dang02315 Fri Sep 02, 2016 12:32 am

» [ AUTO 2U ] PHIÊN BẢN 2.5.3 ( MỚI NHẤT )
by ngothithuyva Mon Sep 14, 2015 9:14 am

» [ AUTO 2U ] PHẦN MỀM BN2U - AUTO 2U MỚI NHẤT
by Xop Paseo Wed Sep 09, 2015 9:58 am

» [ AUTO 2U ] PHIÊN BẢN 2.5.2-NGÀY 24/10/2014
by chebienk5a Tue Sep 08, 2015 9:52 pm

» [ AUTO ] Tự nhảy game 2U
by chebienk5a Tue Sep 08, 2015 7:36 pm

» [ Bách chiến vô song 2 ] Cách đi phó bản ma giáo đàn 6-7 boss
by Admiin Mon Aug 24, 2015 5:40 pm

» [ LIST KEY 2U ] NGÀY 29/6/2015 PHIÊN BẢN 2.5.2 Trở Lên
by Pé Pun Sun Aug 23, 2015 5:01 pm

» [ AUTO 2U ] Demo auto up thân mật pet ver 1.0
by steven.gia119 Sun Aug 16, 2015 8:11 pm

» [ KEY Bảng Vàng ] NGÀY 05/03/2015 - ( Lần 3 )
by steven.gia119 Sun Aug 16, 2015 8:10 pm

» [ LIST KEY 2U ] NGÀY 24/10/2014 PHIÊN BẢN 2.5.1 Trở Lên
by chepchep800 Fri Aug 07, 2015 12:14 pm

» [ LIST KEY 2U ] NGÀY 18/2/2015 PHIÊN BẢN 2.5.2 Trở Lên
by chepchep800 Thu Aug 06, 2015 9:28 pm

» [ AUTO 2U ] Auto UP EXP UP vũ đạo Ver 2.5.3
by akikaneko Mon Jul 13, 2015 8:03 pm

» [ AUTO 2U ] PHIÊN BẢN 2.5.1 - NGÀY 15/9/2014
by ohellobeyeu Mon Jul 06, 2015 9:32 pm

» [ AUTO 2U ] UPDATE AUTO MỚI
by Admiin Sun Jul 05, 2015 4:35 pm

» Công thức ép chậu Khu vườn trên mây
by khanhkute Sat Jul 04, 2015 2:57 pm

» [ AUTO 2U ] BÀI VIẾT HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP
by Admiin Thu Jul 02, 2015 9:27 am

» [ KEY Bảng Vàng ] NGÀY 06/02/2015 - ( Lần 1 )
by boysocket Sun Jun 28, 2015 12:43 am

» [ AUTO 2U ] Auto UP Like ( đơn ) Ver 2.5.3
by khoianh897 Fri Jun 26, 2015 4:04 pm

» [ AUTO 2U ] Tool tra đáp án bảng vàng trong 2u
by khoianh897 Fri Jun 26, 2015 3:53 pm

» [ AUTO 2U ] Auto UP Rung động Ver 2.5.3
by khoianh897 Fri Jun 26, 2015 3:38 pm

» [ AUTO ] Post EXP Nhà máy 1 Boom online
by OniChannn Wed Jun 24, 2015 12:54 pm


[index] zing me phiên bản mùa hè

Share
avatar
Spam 20/24H
MemBer C2k45
MemBer C2k45

Posts Posts : 109
Points Points : 1203
Thanked Thanked : 24
Tham Gia Tham Gia : 30/10/2010
Tình trạng Tình trạng : Tui là ma Spam

  
 :

[index] zing me phiên bản mùa hè

Bài gửi by Spam 20/24H on Sat Jun 11, 2011 1:05 pm

DEMO:


Code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <title>Zing Me - Mạng xã hội & giải trí online </title>
        <link href="http://img.me.zdn.vn/v3/css/public_1.06.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
        <link href="http://img.me.zdn.vn/v3/css/login-1.02.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
        <script> document.domain = 'zing.vn'; </script>
    </head>
    <body>
        <!--Login -->
        <div id="main-login">
            <div id="login-container">
                <div class="login-box">
                    <div class="login-box-left">
                       
<div class="user-show">
   <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="630" height="273" id="FlashID" title="user show">
      <param name="movie" value="http://img.me.zdn.vn/swf/login/usershow.swf" />
      <param name="quality" value="high" />
      <param name="wmode" value="opaque" />
      <param name="swfversion" value="6.0.65.0" />
       <!-- Next object tag is for non-IE browsers. So hide it from IE using IECC. -->
        <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://img.me.zdn.vn/swf/login/usershow.swf" width="630" height="273">
      <!--<![endif]-->
         <param name="quality" value="high" />
         <param name="wmode" value="opaque" />
         <param name="swfversion" value="6.0.65.0" />
         <!-- The browser displays the following alternative content for users with Flash Player 6.0 and older. -->
         <div>
            <h4>Bạn cần cài đặt  Adobe Flash Player để xem được nội dung này.</h4>
            <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" width="112" height="33" /></a></p>
         </div>
       <!--[if !IE]>-->
      </object>
       <!--<![endif]-->
   </object>
</div>
<div class="app-game">
    <div class="app-game-tit">Ứng dụng & Game  <span class="red">HOT</span></div>
       
    <div class="gameapp-item agzm">
        <div class="thumnapp fl thumn_gunny"><img src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/space.gif"></div>
        <div class="gameapp-info">
         <strong>Gunny</strong>
                              <p>3,592,546 người dùng</p>
      </div>
        <div class="clr"></div>
    </div>
       
    <div class="gameapp-item agzm">
        <div class="thumnapp fl thumn_hh"><img src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/space.gif"></div>
        <div class="gameapp-info">
         <strong>Nông Trại Vui Vẻ</strong>
                              <p>2,754,503 người dùng</p>
      </div>
        <div class="clr"></div>
    </div>
       
    <div class="gameapp-item agzm">
        <div class="thumnapp fl thumn_ntvv2"><img src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/space.gif"></div>
        <div class="gameapp-info">
         <strong>Nông Trại 2</strong>
                              <p>2,733,172 người dùng</p>
      </div>
        <div class="clr"></div>
    </div>
       
    <div class="gameapp-item agzm">
        <div class="thumnapp fl thumn_kvtm"><img src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/space.gif"></div>
        <div class="gameapp-info">
         <strong>Sky Garden</strong>
                              <p>2,615,734 người dùng</p>
      </div>
        <div class="clr"></div>
    </div>
       
    <div class="gameapp-item agzm">
        <div class="thumnapp fl thumn_zf"><img src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/space.gif"></div>
        <div class="gameapp-info">
         <strong>Zing Farm</strong>
                              <p>2,582,862 người dùng</p>
      </div>
        <div class="clr"></div>
    </div>
       
    <div class="gameapp-item agzm">
        <div class="thumnapp fl thumn_fish"><img src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/space.gif"></div>
        <div class="gameapp-info">
         <strong>myFish</strong>
                              <p>2,090,754 người dùng</p>
      </div>
        <div class="clr"></div>
    </div>
       
    <div class="gameapp-item agzm">
        <div class="thumnapp fl thumn_blog"><img src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/space.gif"></div>
        <div class="gameapp-info">
         <strong>Blog</strong>
                              <p>1,779,843 người dùng</p>
      </div>
        <div class="clr"></div>
    </div>
       
    <div class="gameapp-item agzm">
        <div class="thumnapp fl thumn_photo"><img src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/space.gif"></div>
        <div class="gameapp-info">
         <strong>Photo</strong>
                              <p>1,708,158 người dùng</p>
      </div>
        <div class="clr"></div>
    </div>
       
    <div class="gameapp-item agzm">
        <div class="thumnapp fl thumn_group"><img src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/space.gif"></div>
        <div class="gameapp-info">
         <strong>Hội Nhóm</strong>
                              <p>1,388,220 người dùng</p>
      </div>
        <div class="clr"></div>
    </div>
      
    <ul>
        <li></li>
    </ul>
</div>
                    </div>
                    <div class="login-box-right">
                        <form class="frmlogin" id="frmLogin" name="frmLogin" action="https://sso2.zing.vn/index.php?method=login" method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
<input type="hidden" name="pid" value="25">
<input type="hidden" name="u1" value="http://login.me.zing.vn/login/success">
<input type="hidden" name="fp" value="http://login.me.zing.vn/login/fail">
    <div class="login-form">
        <p class="login-form-tit">Đăng nhập</p>
        <p class="linebt">Đăng nhập với bất kỳ tài khoản nào của Zing. </p>
        <div class="form">
            <p><label>Tài khoản:</label></p>
            <p><input name="u" id="u" value="" type="text"></p>
            <p><label>Mật khẩu:</label></p>
            <p><input name="p" id="pp"  type="password" value=""></p>
            <p><label><input name="longtime" id="remember"  type="checkbox" value="1"  class="checked"> Ghi nhớ đăng nhập</label></p>
        </div>
        <div class="btn_login"><input name="bntlogin" id="bntlogin" type="submit" value="" /></div>
        <p class="linebt" align="center"><a href="http://login.me.zing.vn/login/go?act=forgot"><strong>Quên mật khẩu?</strong></a></p>
        <div class="btn_createacc"><input type="button" id="" name="" value="" onclick="window.location='http://login.me.zing.vn/login/go?act=register'" /></div>
    </div>
</form>
                        <div class="whatnews">
    <p><strong>Mạng xã hội Zing Me có gì mới?</strong></p>
    <p><span class="day">01/06 - </span><a href="http://login.me.zing.vn/login/go?act=event&ref=http%3A%2F%2Fme.zing.vn%2Fapps%2Fblog%3Fparams%3Dhomepage%2Fcampaign%2Findex%2Fid%2F9&d=0106" target="_blank" a>Cuộc thi viết Blog  "Là Gunner vui thật!"</a></p>
   <p><span class="day">30/05 - </span><a href="http://login.me.zing.vn/login/go?act=event&ref=http%3A%2F%2Fme.zing.vn%2Fapps%2Fphoto360%3Futm_source%3Dlogin%26utm_medium%3Dtext%26utm_campaign%3Dphoto360_launch&d=3005" target="_blank" a>Ra mắt ứng dụng Photo Phong Cách cực hot</a></p>
    <p><span class="day">29/05 - </span><a  href="http://login.me.zing.vn/login/go?act=event&ref=http%3A%2F%2Fme.zing.vn%2Fapps%2Fblog%3Fparams%3Ddoibanmuoitam%2Fblog%2Fdetail%2Fid%2F945317638%26utm_source%3Dlogin%26utm_medium%3Dtext%26utm_campaign%3Ddoi_ban_18&d=3005" target="_blank" a>Ra mắt cuộc thi ảnh Đôi bạn 18</a></p>
</div>
                    </div>
                    <div class="clr"></div>
                </div>
            </div>
            <div class="clr"></div>
        </div>
        <!--Footer -->
        <div id="footer">
            <div class="footer-inside">
                <div class="fl">
                    <p><strong style="text-transform: uppercase;">Copyright © Zing</strong><br />
                  Đơn vị chủ quản: VNG Corporation<br />
                  Giấy phép MXH số: 01-GXN-TTDT.</p>
                </div>
                <div class="fr w150"><img src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/logozing_footer.gif" width="52" height="28" alt="logo Zing" align="right" />Một sản phẩm của </div>
                <div class="clr"></div>
            </div>
        </div>
        <!--End Footer -->
        <script type="text/javascript" src="http://static.me.zing.vn/zmjs/zmCore-1.25.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
    //<!--
zm.ready(function(){zm('#u').focus();});    //-->
</script>        <script type="text/javascript">
            var _gaq = _gaq || [];
            _gaq.push(['_setAccount', 'UA-4718926-11']);
            _gaq.push(['_trackPageview']);
            _gaq.push(['_setAccount', 'UA-4695288-1']);
            _gaq.push(['_setDomainName', '.zing.vn']);
            _gaq.push(['_setAllowLinker', true]);
            _gaq.push(['_setAllowHash', false]);
            _gaq.push(['_trackPageview']);
            var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
            zm.addScript(gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js");
        </script>
    </body>
</html>


    Hôm nay: Sun Nov 18, 2018 6:25 am