Keywords

Latest topics

» Chuyển Host upload ảnh
by dang02315 Fri Sep 02, 2016 12:32 am

» [ AUTO 2U ] PHIÊN BẢN 2.5.3 ( MỚI NHẤT )
by ngothithuyva Mon Sep 14, 2015 9:14 am

» [ AUTO 2U ] PHẦN MỀM BN2U - AUTO 2U MỚI NHẤT
by Xop Paseo Wed Sep 09, 2015 9:58 am

» [ AUTO 2U ] PHIÊN BẢN 2.5.2-NGÀY 24/10/2014
by chebienk5a Tue Sep 08, 2015 9:52 pm

» [ AUTO ] Tự nhảy game 2U
by chebienk5a Tue Sep 08, 2015 7:36 pm

» [ Bách chiến vô song 2 ] Cách đi phó bản ma giáo đàn 6-7 boss
by Admiin Mon Aug 24, 2015 5:40 pm

» [ LIST KEY 2U ] NGÀY 29/6/2015 PHIÊN BẢN 2.5.2 Trở Lên
by Pé Pun Sun Aug 23, 2015 5:01 pm

» [ AUTO 2U ] Demo auto up thân mật pet ver 1.0
by steven.gia119 Sun Aug 16, 2015 8:11 pm

» [ KEY Bảng Vàng ] NGÀY 05/03/2015 - ( Lần 3 )
by steven.gia119 Sun Aug 16, 2015 8:10 pm

» [ LIST KEY 2U ] NGÀY 24/10/2014 PHIÊN BẢN 2.5.1 Trở Lên
by chepchep800 Fri Aug 07, 2015 12:14 pm

» [ LIST KEY 2U ] NGÀY 18/2/2015 PHIÊN BẢN 2.5.2 Trở Lên
by chepchep800 Thu Aug 06, 2015 9:28 pm

» [ AUTO 2U ] Auto UP EXP UP vũ đạo Ver 2.5.3
by akikaneko Mon Jul 13, 2015 8:03 pm

» [ AUTO 2U ] PHIÊN BẢN 2.5.1 - NGÀY 15/9/2014
by ohellobeyeu Mon Jul 06, 2015 9:32 pm

» [ AUTO 2U ] UPDATE AUTO MỚI
by Admiin Sun Jul 05, 2015 4:35 pm

» Công thức ép chậu Khu vườn trên mây
by khanhkute Sat Jul 04, 2015 2:57 pm

» [ AUTO 2U ] BÀI VIẾT HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP
by Admiin Thu Jul 02, 2015 9:27 am

» [ KEY Bảng Vàng ] NGÀY 06/02/2015 - ( Lần 1 )
by boysocket Sun Jun 28, 2015 12:43 am

» [ AUTO 2U ] Auto UP Like ( đơn ) Ver 2.5.3
by khoianh897 Fri Jun 26, 2015 4:04 pm

» [ AUTO 2U ] Tool tra đáp án bảng vàng trong 2u
by khoianh897 Fri Jun 26, 2015 3:53 pm

» [ AUTO 2U ] Auto UP Rung động Ver 2.5.3
by khoianh897 Fri Jun 26, 2015 3:38 pm

» [ AUTO ] Post EXP Nhà máy 1 Boom online
by OniChannn Wed Jun 24, 2015 12:54 pm


viewtopic_body 4rum sôcla

Share
avatar
Admiin
NGƯỜI ĐẸP TRAI NHẤT
NGƯỜI ĐẸP TRAI NHẤT

Posts Posts : 786
Points Points : 93568226
Thanked Thanked : 72
Tham Gia Tham Gia : 01/10/2010
Tuổi Tuổi : 25
Đến từ Đến từ : Nghệ An
Tình trạng Tình trạng : Độc thân

  
 :

viewtopic_body 4rum sôcla

Bài gửi by Admiin on Sun Mar 27, 2011 1:16 pm

Code:
<script type="text/javascript">
//<![ CDATA [
var postno = 0, multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
//]]>
</ Script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <- BEGIN switch_user_authpost ->
        href="{U_POST_NEW_TOPIC}" <img rel="nofollow"> <img src = "{POST_IMG}" id = "{} POST_IMG_ID một" alt = "{L_POST_NEW_TOPIC}" align = "trung bình"

border = "0" /> </ a>
        <- END switch_user_authpost ->
        <- BEGIN switch_user_authreply ->
        <img href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"> <img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /> </ a>
        <- END switch_user_authreply ->
        </ Span>
      </ Td>
            <- BEGIN insert_plus_menu ->
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class="smallfont bold">
            <script type="text/javascript">
            //<![ CDATA [
              insert_plus_menu ('f} {FORUM_ID & t = {TOPIC_ID }','{ JS_SESSION_ID}, {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </ Script>
        </ Span>
      </ Td>
      <- END insert_plus_menu ->
  </ Tr>
</ Table>


class="tborder" <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="tcat" height="28"> </ td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat"> <- google_ad_section_start -> {TOPIC_TITLE }<!--

Google_ad_section_end --></ td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat"> <a

href = "{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"> {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC} </ a> <img href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"> {L_VIEW_NEXT_TOPIC} </ a> <img href="#bottom"> L_GOTO_DOWN {} </ a> </ td>
            </ Tr>
        </ Table>
      </ Td>
  </ Tr>
  <tr>
      <td valign="top"> class="alt1" colspan="2" align="right" <span class="smallfont"> pagination {} </ span> </ td>
  </ Tr>
 
  {POLL_DISPLAY}
  <- BEGIN postrow ->
  <- BEGIN hiển thị ->
class="tborder" <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr> <td class="thead" height="20" colspan="3"> <span class="smallfont"> <img src = "{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

alt = "" border = "0" /> {postrow.displayed.POST_DATE} </ span> </ td> </ tr>
  <tr class="post">
      <td width="200" class="alt2" valign="top" colspan="3">
                   

cellpadding="0" cellspacing="6" <table border="0" width="100%">
              <tr>


                            <td class="alt2">


<table border="0" width="197" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;">
  <tr>
    <td width="36" height="25" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_01.gif"> </ td>
    <td width="143" height="25" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_02.gif"> </ td>
    <td width="18" height="25" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_03.gif"> </ td>
  </ Tr>
  <tr>
    <td width="36" height="42" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_04.gif"> </ td>
    <Td width = "143" height = "42" style = "background: url (http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/statusbgr.gif)" align = "trung tâm" class = "smallfont">
      <em id="vbstatus_11698847" style="color:#FEFFB4">
</ Em>
  </ Td>
    <td width="18" height="40" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_06.gif"> </ td>
  </ Tr>
  <tr>
    <td width="36" height="40" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_07.gif"> </ td>
    <td width="143" height="40" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_08.gif"> </ td>
    <td width="18" height="40" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_09.gif"> </ td>
  </ Tr>
</ Table>cellSpacing="0" cellPadding="0" <table border="0" style="width:auto">
<td>
  <- BEGIN ----- Avata -> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0" style="width:auto">
<td style="padding: 0px"> <img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "> </ td>
<td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "> </ td>
<td style="padding: 0px"> <img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "> </ td>
</ Tr>
<tr>
valign="top" <td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif ">
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
{Postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
</ Td>
<td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "> </ td>
</ Tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"> <img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "> </ td>
<td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "> </ td>
<td style="padding: 0px"> <img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "> </ td>
</ Table>
<- Ende ----- Avata ->

</ Td>
</ Table>
</ Td>

                            <td align="left" width="55%">
      <fieldset class="signature"> <legend class="signtop"> <b> Cấp bac </ b> </ huyền thoại> </ div>
<span onmouseover="showtip('Thành user Teen Sô-Cô-La');" onmouseout="hidetip();"> <img href="http://socola.123.st/memberlist"> <img src = "http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/tamtra10.gif" border = "0" alt = "" /> </ a> </ span> | <span onmouseover = "showtip ('Tải firefox to be used at least diễn đàn state good');" onmouseout = "hidetip ();">< a href =" http://www.mozilla.com/en-US / sản phẩm / download.html sản phẩm = firefox-3.6.13 & os = win & lang = en-US "> <img style =" width: 25px; chiều cao:? 25px; "src =" http://pikachuregion.co.cc/images / browser_icons / firefox_tick.png "alt =" "border =" 0 "> </ a> </ span> | <span onmouseover="showtip('Shop huy chương');" onmouseout="hidetip();"> <img href="http://socola.123.st/t147-topic#201"> <img src = "http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/dining10 gif "border =" 0 "alt =" "/> </ a> </ span.>
</ Td>
 
  <td align="center" width="55%">
      <fieldset class="signature"> <legend class="signtop"> <b> Cấp bac </ b> </ huyền thoại> </ div>
<img name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> </ a> <br>


        <span class="smallfont">
        <strong> {postrow.displayed.POSTER_RANK} </ strong> <br>
{Postrow.displayed.RANK_IMAGE}       
            </ Span>
<Bảng cellspacing = "0"
cellpadding = "0"> <tr> <td
class = "onlinetest"> {postrow.displayed.ONLINE_IMG} </ td> </ tr> </> bảng
</ Td>
 
                          align="left" width="30%"> <span <td class="smallfont">

        class="fmlevel" <div align="center">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
<- BEGIN PROFILE_FIELD ->
Postrow.displayed.profile_field.LABEL {} {} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<- END PROFILE_FIELD ->
{Postrow.displayed.POSTER_RPG}
</ Span>
</ Div>        <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/vide.gif" alt="" style="width: 200px; height: 1px;" /> </ td >
                        </ Tr> </ table>
      </ Td>

        </ Tr>
<td height="27" width=100% background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/p310.gif" colspan=3>
</ Td>
        <tr>
      <td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr><td> <span class="smallfont"> <img src = "{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt = "{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

title = "{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border = "0" /> {L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} </ span> </ td>
              <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="middle" nowrap="nowrap">
           
<- Bắt đầu bài Cảm ơn bạn hack ->


<- BEGIN switch_vote_active ->
  <div class="vote gensmall">
  <- BEGIN switch_vote ->
 
<div class="vote-button"> <img class="thumbnail" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"> <img src = "http://www.fileden.com/files/ 2009/2/13/2319435/post_thanks_you_hack.gif "id =" Cảm ơn nút "border =" 0 "alt =" Cảm ơn this user "vspace =" 1 "/> </ a>

</ A>

</ Div>

<- END switch_vote ->
    </ Div>
  <- END switch_vote_active ->

<- BEGIN switch_vote_active ->
  <div class="vote gensmall">
  <- BEGIN switch_vote ->
 
<div class="vote-button">
 <img href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"> </ a> </ div>
 <- END switch_vote ->
    </ Div>
  <- END switch_vote_active ->

<- Kết thúc bài Cảm ơn bạn hack ->

Postrow.displayed.PROFILE_IMG {} {} {postrow.displayed.PM_IMG postrow.displayed.EMAIL_IMG postrow.displayed.WWW_IMG}} {

Postrow.displayed.AIM_IMG {} {} {postrow.displayed.YIM_IMG postrow.displayed.MSN_IMG postrow.displayed.SKYPE_IMG}} {
              <script type="text/javascript"> <! -
              if (navigator.userAgent.toLowerCase () indexOf ('mozilla').! = -1 & & navigator.userAgent.indexOf ('5 '). == -1 & &

navigator.userAgent.indexOf ('6 '.) == -1) {
                  document.write ('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
              } Else {
                  document.write ('</ td> <td> </ td> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <div style="position:relative"> <div

style = "vị trí: tuyệt đối"> {postrow.displayed.ICQ_IMG} </ div> <div style="position:absolute;left:3px;top:-1px"> postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG {} </ div> < / div> ');
              }
              //-->
              </ Script>
              <noscript> {postrow.displayed.ICQ_IMG} </ noscript>
              </ Td>
            </ Tr>
        </ Table>
              </ Td>
            </ Tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </ Td>
            </ Tr>
            <tr>
              <td colspan="2"> <- google_ad_section_start -> <tr>
 <td colspan="2">
 
 
 
  <- Google_ad_section_start ->
 
  cellSpacing="0" cellPadding="0" <table border="0" style="width:auto">
<tr>
<td style="padding: 0px"> <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_10.gif"> </ td>
<td style="padding: 0px" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_11.gif"> </ td>
<td style="padding: 0px"> <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_12.gif"> </ td>
</ Tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_13.gif">
<img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_14.gif"> </ td>
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
<- Google_ad_section_start ->
<img href='#{postrow.displayed.U_POST_ID}'> <script type="text/javascript"> postno + +; document.write ("#"+ postno); </ script> </ a>
<center> <strong> <font color=red> Nguồn: </ font> Http: / / socola.123.st} {TOPIC_URL <br>

<font color=red> Tiêu đề: </ font> {} TOPIC_TITLE <br>

<font color=blue> So-Cô-La - connection Republic Đồng Teen Online </ font> </ strong> <br> --------------------- -----------------------------< br> </> trung tâm
{Postrow.displayed.MESSAGE }<!-- google_ad_section_end ->
</ Td>
<td style="padding: 0px" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_15.gif"> </ td>
</ Tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"> <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_16.gif"> </ td>
<td style="padding: 0px" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_17.gif"> </ td>
<td style="padding: 0px"> <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_18.gif"> </ td>
</ Tr>
</ Table>
 
  <p
  <- Google_ad_section_end ->
 


<div align="center">
<- Sig ->
<div class="sig_02"> <div class="sig_01"> <div class="sig_03">
</ Div> </ div> </ div>

<div class="sig"> <div style="width:100%;">
          <div>
<Fieldset style = "border: 1px dashed # C0C0C0;-moz-biên-bán kính: 3px" class = "alt3" ahaha <legend class="signtop"><span style=width:100;height:30;text-align:center;color:#000000;filter:glow(color=#000000)> <font color="#CC3300"> signature and Tài Sản <b> User </ b> </ span> </ font> <strong> </ strong> </ span> </ strong> </ huyền thoại> <div style="overflow: auto; max-height: 200px;"> <div align="center">

<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"> postrow.displayed.POSTER_RPG {} {postrow.displayed.SIGNATURE} </ div> </ div> </ fieldset> </ span > <span class="gensmall"> postrow.displayed.EDITED_MESSAGE {} </ span>
                                                 


     
                </ Div>

            </ Div>
        </ Div>

<div class="sig_05"> <div class="sig_04"> <div class="sig_06">
</ Div> </ div> </ div>
      <- / Sig --></ div> <br>


          <center>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td Class="postbit_br" bgcolor="#FFFFFF">
<p <b> class="smallfont"> <font color="red"> <span Copy link below the path to send nick yahoo friends </ span> </ p> </ font >
<p <textarea style = "max-width: 500px; max-height: 35px" hàng = "2" name = "embedhtml" cols = "100" chỉ đọc = "chỉ đọc" = "this.select () "id =" embedhtml "> Hay too nè: {TOPIC_TITLE}. Click 'This Coi Lê Go http://socola.123.st TOPIC_URL} {error has Xin Spam, send cho friends this dum minh nha. (Một tâm virus is not start) </ textarea> </ center>
</ TD> </ TR>
</ Table>
</ Center>

<br/>


 
  <span class="gensmall"> {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE} </ span>
 </ Td>
</ Tr> </ p>
        </ Table>
        <div align="right" width="100%"> postrow.displayed.THANK_IMG {}
        Postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG {} {} {postrow.displayed.QUOTE_IMG postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {} {postrow.displayed.IP_IMG postrow.displayed.REPORT_IMG} </ div>
      </ Td>
  </ Tr>
  </ Table>

  <- END hiển thị ->
  <- BEGIN ẩn ->
class="tborder" <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td align="center"> class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" postrow.hidden.MESSAGE {} </ td>
  </ Tr> </ table>

  <- END ẩn ->
  <- END postrow ->
  <- BEGIN no_post ->
class="tborder" <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="center">
      <td class="alt1" colspan="2" height="28">
        <span class="smallfont"> {no_post.L_NO_POST} </ span>
      </ Td>
  </ Tr> </ table>
  <- END no_post ->
 

class="tborder" <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%"> </ td>
              <td align="center" nowrap="nowrap"> <img name="bottomtitle"> </ a> <h1 class="cattitle"> TOPIC_TITLE {} </ h1> </ td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"> <img href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"> L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC {} </ a> <a

href = "{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"> {L_VIEW_NEXT_TOPIC} </ a> <img href="#top"> L_BACK_TO_TOP {} </ a> </ td>
            </ Tr>
        </ Table>
      </ Td>
  </ Tr>
</ Table>
<- BEGIN promot_trafic ->
class="forumline" <table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
  <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"> <h1 class="cattitle"> PROMOT_TRAFIC_TITLE {} </ h1> </ td>
              <td align="right" valign="middle"> <span class="gensmall"> <img href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"> <img src = "{TABS_MORE_IMG}" alt = "+" align = "giữa" border = "0" /> </ a> </ span> </ td>
            </ Tr>
        </ Table>
      </ Td>
  </ Tr>
</ Table>

class="forumline" <table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
  <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"> <h1 class="cattitle"> PROMOT_TRAFIC_TITLE {} </ h1> </ td>
              <td align="right" valign="middle"> <span class="gensmall"> <img href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"> <img src = "{TABS_LESS_IMG}" alt = "-" align = "giữa" border = "0" /> </ a> </ span> </ td>
            </ Tr>
        </ Table>
      </ Td>
  </ Tr>
  <tr>
      class="row2" <td valign="top">
      <ul>
        <- BEGIN liên kết ->
        <li> <img href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" class="gensmall"> promot_trafic.link.TITLE {} </ a>
        <- END liên kết ->
      </ Ul>
      </ Td>
  </ Tr>
</ Table>
<- END promot_trafic ->
class="tborder" <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="alt2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"> <span class="smallfont"> {PAGE_NUMBER} </ span> </ td>
      <- BEGIN topicpagination ->
      <td valign="top"> class="alt1" align="right" <span class="smallfont"> pagination {} </ span> </ td>
      <- END topicpagination ->
  </ Tr>
  <- BEGIN switch_user_logged_in ->
  <- BEGIN watchtopic ->
  <tr>
      <td valign="top"> class="alt2" colspan="2" align="right" <span class="smallfont"> {S_WATCH_TOPIC} </ span> </ td>
  </ Tr>
  <- END watchtopic ->
  <- END switch_user_logged_in ->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <- BEGIN switch_user_logged_in ->
<font color="green"> size="2" face="tahoma" <center> * Viết tiếng Việt has dấu, tôn Trọng is read user.

* Share post sưu tầm can specify source, tôn Trọng is write user.

* Execute the control on, is the main tôn Trọng Minh </ font> </ center>.
size="2" <font face="tahoma" color="red"> <b>-If insert smilies If the problem with press A / a must khung post on post </ font>
<img name="quickreply"> </ a>
{} <br/> QUICK_REPLY_FORM
<- END switch_user_logged_in ->
      </ Td>
  </ Tr>
  <tr>
      <td colspan="2"> style="margin:0; padding: 0;"
        <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <- BEGIN show_permissions ->
      <tr>
        <td class="alt2" valign="top" width="25%"> <span class="smallfont"> {L_TABS_PERMISSIONS} </ span> </ td>
        <td class="alt1" valign="top" width="75%"> <span class="smallfont"> {S_AUTH_LIST} </ span> </ td>
      </ Tr>
      <- END show_permissions ->
      <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"> <span class="nav"> <img class="nav" href="{U_INDEX}"> L_INDEX {} </ a> {NAV_SEP} <a

class = "nav" href = "{U_ALBUM}"> {L_ALBUM} </ a> {NAV_CAT_DESC_SECOND} </ span> </ td>
                  <- BEGIN show_permissions ->
                  <td align="right" valign="middle"> <span class="smallfont"> <a

href = "javascript: ShowHideLayer ('info_open', 'info_close');">< img src =" {TABS_LESS_IMG} "alt =" - "align =" giữa "border =" 0 "/> </ a> </ span> </ td>
                  <- END show_permissions ->
              </ Tr>
            </ Table>
        </ Td>
      </ Tr>
  </ Tbody>
        </ Table>
      </ Td>
  </ Tr>
  <tr>
      <td colspan="2"> style="margin:0; padding: 0;"
        <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"> <span class="nav"> <img class="nav" href="{U_INDEX}"> L_INDEX {} </ a> {NAV_SEP} <a

class = "nav" href = "{U_ALBUM}"> {L_ALBUM} </ a> {NAV_CAT_DESC_SECOND} </ span> </ td>
                  <td align="right" valign="middle"> <span class="smallfont"> <a

href = "javascript: ShowHideLayer ('info_open', 'info_close');">< img src =" {TABS_MORE_IMG} "alt =" + "align =" giữa "border =" 0 "/> </ a> </ span> </ td>
              </ Tr>
            </ Table>
        </ Td>
      </ Tr>
  </ Tbody>
        </ Table>
      </ Td>
  </ Tr>


</ Table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" ="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
class="noprint" <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <- BEGIN switch_user_authpost ->
            <img href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"> <img src = "{POST_IMG}" id = "{} POST_IMG_ID Newtopic" alt = "{L_POST_NEW_TOPIC}"

align = "giữa" border = "0" /> </ a>
            <- END switch_user_authpost ->
            <- BEGIN switch_user_authreply ->
            <img href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"> <img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /> </ a>
            <- END switch_user_authreply ->
        </ Span>
      </ Td>
      <- BEGIN viewtopic_bottom ->
      align="right" <td nowrap="nowrap"> <span class="smallfont"> L_JUMP_TO {}: {S_JUMPBOX_SELECT} <đầu vào class = "liteoption" type = "submit"

giá trị = "{L_GO}" /> </ span> </ td>
      <- END viewtopic_bottom ->
      <- BEGIN moderation_panel ->
      <td align="center">
        <span class="smallfont"> {moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE} </ span>
      </ Td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="smallfont"> </ span>
      </ Td>
      <- END moderation_panel ->
  </ Tr>
</ Table>
</ Form>

  <- BEGIN viewtopic_bottom ->
class="noprint" <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
{S_TOPIC_ADMIN}

        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
            <span class="gen"> L_MOD_TOOLS} {
{} S_SELECT_MOD <input type="submit" class="liteoption" value="{L_GO}" /> </ span>
        </ Form>
      </ Td>
  </ Tr>
</ Table>
<- END viewtopic_bottom ->

<script src=http://socola.123.st/h12-page> </ script>
src="http://forum-code.googlecode.com/files/resizeimg.js" <script type="text/javascript"> </ script> <script type="text/javascript"> / remove * remove ảnh error ** / jQuery.remove ($ ('img') lỗi (function () {$ (này) loại bỏ ();}));</. script>.
    <- BEGIN switch_user_logged_out ->
   
    <script type="text/javascript">
    chức năng cắt ngắn () {
    var len = 0;
    var p = document.getElementById ('ẩn');
    if (p) {
    var TRUNC = p.innerHTML;
    if (trunc.length> len) {
    TRUNC = trunc.substring (0, len);
    TRUNC = trunc.replace (/ w + $ /,'');
    TRUNC <form = 'method="post" action="http://socola.123.st/profile.forum?mode=register"> <đầu vào class = "nút" type = "submit" giá trị = "Please register Thành Viên as to be found Link "/> </ form> ';
    p.innerHTML = TRUNC;
    }
    }
    }
    chức năng addLoadEvent (func) {
    var oldonload = window.onload;
    if (typeof window.onload = 'chức năng'!) {
    window.onload = func;
    } Else {
    window.onload = function () {
    if (oldonload) {
    oldonload ();
    }
    func ();
    }
    }
    }
    addLoadEvent (function () {
    cắt ngắn ();
    });
    </ Script>
   
    <- END switch_user_logged_out ->


type='text/javascript'> <script sheight var = $ (cửa sổ) chiều cao ();. var maxheight = $ ("cơ thể") chiều cao ();$( chức năng (){$. fn.scrollToMiddle = function (. ) {$ (này) ẩn () removeAttr ("title");.. if ($ (cửa sổ). ()!=" scrollTop maxheight/2-sheight/2 "){$( fadeIn này) ("chậm. ")} var scrollDiv = $ (this);. $ (cửa sổ) di chuyển (function () {if ($ (cửa sổ) ()==" scrollTop maxheight/2-sheight/2 "){$( scrollDiv.). fadeOut ("chậm")} else {$ (scrollDiv) fadeIn ("chậm ")}});$( này) nhấp chuột (chức năng (){$(" html, cơ thể.") động ({scrollTop:.. maxheight / 2-sheight / 2}, "chậm ")})}});$( chức năng (){$. fn.scrollToBottom = chức năng (){$( này) ẩn () removeAttr (.." href "); if ($ (cửa sổ) maxheight ()!=" scrollTop "){$( này.) fadeIn ("chậm")} var scrollDiv = $ (this);.. $ (cửa sổ) di chuyển (function () {if ( $ (cửa sổ) scrollTop ()==" maxheight "){$( scrollDiv).. fadeOut ("chậm")} else {$ (scrollDiv). fadeIn ("chậm ")}});$( này). click (chức năng (){$(" html, cơ thể "). động ({scrollTop: maxheight}," chậm chức năng ")})}});$( (){$. fn.scrollToTop (){$( chức năng = này) ẩn. () removeAttr ("title");. if ($ (cửa sổ).. ()!=" scrollTop 0 "){$( này) fadeIn ("chậm")} scrollDiv var = $ (này) ;. $ (cửa sổ) di chuyển (function () {if ($ (cửa sổ) ()==" scrollTop 0 "){$( scrollDiv) fadeOut ("chậm")..} else {$ (scrollDiv) fadeIn (. "chậm ")}});$( này) nhấp chuột (chức năng (){$(" html, cơ thể.") động ({scrollTop: 0}., "chậm ")})}});$( chức năng ( ) {$("# toMiddle ") scrollToMiddle ();$("# toTop."). scrollToTop toBottom ();$("# "). scrollToBottom ();});</ script>
<div style="bottom: 25px;clip: inherit;position: fixed;right: 5px;"> <a href="#" id="toTop"> <img alt = "Đầu trang" border = "0" src = "http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/top10.png"> </ a> <br> <a href="#" id="toMiddle"> < img alt = "Center trang" border = "0" src = "http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/middle10.png"> </ a> <br> < a href = "#" id = "toBottom"> <img alt = "End trang" border = "0" src = "http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/ bottom10.png "> </ a> </ div> </ div>

    Hôm nay: Sun Jan 20, 2019 12:26 pm